Friday, November 2, 2012

Kursus kerani pentadbiran

Kursus ini menekankan latihan praktikal dan teori. Antara yang dapat dipelajari ialah sistem pemfailan pejabat, sistem komunikasi, penyimpanan rekod, cara menjawab panggilan telefon, membuat temujanji, tempahan, mengendalikan temujanji dan juga pengurusan petty cash serta alatulis.

Bukan sahaja sesuai untuk lepasan SPM 2013, malah untuk semua yang akan bekerja di pejabat seperti kerani akaun, kerani am, pengurus pejabat yang tidak pernah mendapat pendidikan formal.

Nota adalah mengikut garis panduan  Pembantu Tadbir Sistem Maklumat MLVK Malaysia dan sumber dari beberapa buku daripada UK.

No comments: